Devlet Her Ay Bu Ödemeleri Yapıyor!


Devlet tarafınca kişilere verilen yardımlar her geçen gün artarak devam etmektedir. Birden çok kişinin faydalanabileceği 837 TL ile 1625 TL desteği ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizdedir. Devlet tarafınca ihtiyaç sahibi kişilere verilen yardımlar son hızı ile devam etmektedir. Yüzlerce kişinin yararlanabileceği 750 TL ile 1625 TL nakit para desteği ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizdedir… Kimler nakit yardımına başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir?

SOSYAL DESTEKLER NELERDİR?

Korona virüs salgını sebebi ile girilen pandemi sürecinde devlet maddi olarak yeterli geliri elde edemeyen kişilere nakit desteğinde bulunmaya başlamıştır. 2002 senesinde yapılan sosyal destek oranı yalnızca 4 iken 2020 senesinde yapılan sosyal destek 3,4 milyon haneye toplamda 43 destek yapıldı.

VERİLEN DESTEKLER

 

 

 

 

 

 

 

  • Evde Bakım Parası: devlet tarafından engelli ya da engelli yakını olan bireylere 1519 TL yardım desteği sağlanırken verilen ücret Temmuz ayında 1625 TL’ ye kadar çıktı.
  • 65 Yaş Üstü Yardımı: devlet 65 yaş üstü her vatandaşa 672 TL para yardımı sunarken Temmuz ayında bu yardımı 699 TL’ye kadar çıkardı. Başvuru gerektirmeyen zam 65 yaş üstü herkeste otomatik olarak yükselecek.
  • Engelli Maaşı: Engeli yüzde 40 ve üzeri olan engelli vatandaşlara 558 TL ile 837 TL arasında maaş verilecek.
  • Eğitim Yardımı: eğitim yardımı olarak geliri düşük olan ailelere 35 ile 65 TL arasında aylık ödeme yapılacak. Bu yardımlar sosyal hizmetler vakfı desteği ile verilecek.
  • GSS Prim Yardımı: ülke içinde her hane başına ortalama olarak kişi başı 981 TL gelirin altına sahip olan her vatandaşa GSS (Genel sağlık sigortası primi) ödemesi yapılmaktadır.
  • Yeni Doğan Çocuklara Maddi Yardım: yeni doğum yapmış olan kişilere aileye katkıda bulunabilmek adına devlet tarafından ücret ödenmektedir. İlk çocuk için 300, ikinci için 400 üç ve sonrası için 600 T’’lik ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme yani doğduğunda sadece bir kereliğine verilmektedir.

VERİLEN SOSYAL DESTEKLER

Diğer sosyal yardımlar yine maddi olarak yetersiz olan bireylere veriliyor. Asker ailelerine öncelik tanınmak üzere dul ve yetimlere her ay düzenli olarak maddi yardım yapılmaktadır. Askerlere yapılan yardımlarda ise gelir seviyesi düşük olan ailelere 2 ayda bir olmak üzere 550 TL para yardımı yapılırken evli olan askerler de ise eşine ödeme yapılmaktadır. Devlet geliri düşük olan asker çocuklarına da aylık kişi başı 100 TL para yardımı sağlamakta. Öksüz ya da yetim olan çocuklar ise 2 ayda bir olacak şeklide devletten 200 TL para yardımı almaktadır.

SİLİKOZİS HASTALIĞI PARA DESTEĞİ

Silikozis hastası olanlar da düzenli olarak devletten aylık nakit yardımı almaktadır. 1160 TL ve 1500 TL arasında değişiklik gösteren miktarlarda maaş desteği alabilmek için bazı kriterlere sahip olmak gerekir. Kriterler aşağıda yer alan kriterlerdir.

 

 

 

 

  • Çalışamıyor olmak
  • Herhangi bir kurumdan herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak
  • Hane içerisinde yaşayan tüm kişilerin net gelirlerinin 701,32 TL’nin altında olması gerekir.

Bu şartlara uyan kişilere sosyal desteklerden birisi olan silikozis hastalığı desteği yapılacaktır.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi