Hakkında


Amaç

Kocaeli Valilik Makamının talimatlarıyla doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini belirli oranda kaybeden engelli bireylerin bilgilerinin yer aldığı ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere ilimizde Kocaeli Valiliği Engelli Bilgi Bankası oluşturulması planlanmistir. Bu amaçla; Kocaeli Valiliği Engelli Bilgi Bankası’ nın kurulması, sisteme işlerlik ve süreklilik kazandırılması için ilimizde engelli vatandaşlarımızın verilerinin tek bir havuzda toplanması ve bu verilerden hareket ederek yaşam kalitelerinin arttırılması, kendilerine tanınan haklardan azami ölçüde yararlanabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu doküman “Kocaeli Valiliği Engelli Bilgi Bankası Projesi” hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

Kocaeli Valiliği Engelli Bilgi Bankası Projesi Kocaeli İlinde yaşayan engelli vatandaşların nüfus, iletişim, rapor durumu, çalışma durumu, eğitim durumu, sosyal durumu ve sosyal yaşam verilerinin Kocaeli iline bağlı Eğitim Araştırma Hastanesi, Devlet Hastaneleri ve Aile Hekimliğinin kullanmış olduğu yazılımlarından web servis aracılığıyla engelli bilgilerinin ortak bir havuzda toplanması ve toplanan verilerin eksik kısımlarının bilginin niteliğine göre paydaş kurumlar tarafından tamamlanması hedeflenmektedir.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi