2020 Yılı Engelli Vergi İndirimi Ne Kadar?


Engelli Vergi İndirimi Ne Kadar?

Çalışanların maaşlarında, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin çalışma gücündeki kaybına göre engelli vergi indirimi uygulanır. Çalışma gücündeki kayıp derecelere göre engelli vergi indirimi değişmektedir.

Vergi indirimi en az yüzde 40 çalışmaya engel hastalığı olan ve sağlık kurulunca hastalığı tescillenen  herkes tarafından başvurulabilir bir uygulamadır. Engelli vergi indirimi uygulamasından yararlanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapılabilir. 27 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 310 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılı engellilik indirim tutarları değişti. Peki, Engelli vergi indirimi nasıl alınır, başvuru koşulları nelerdir? ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ NE KADAR? Çalışma gücünün asgari yüzde 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli,Asgari yüzde 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari yüzde 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Nasıl hesaplanır? Engelli vergi indirimi, aylık gelir vergisine tabi maaş veya ücret kalemleri toplanarak hesaplanır. Çıkan tutardan, engellilik tutarı düşülür. Ardından  sendika kesintisi, şahıs sigorta kesintisi gibi istisnalar düşülür ve aylık gelir vergisi matrahına ulaşılır. Aylık gelir vergisi matrahı personelin hesaplanacak aydaki gelir vergisi dilimi ile çarpılır ve bulunan gelir vergisinde de asgari geçim indirim tutarı indirilerek personelin aylık gelir vergisi tutarına ulaşılır. 2020 yılı için Engellik İndirim Tutarı Aylık Maaş ve Ücrete Faydası 1. Derece Engelliler için 1.400 TL 1400 x 0,15 :210-TL 2. Derece Engelliler için 790 TL 790 x 0,15: 118,5-TL 3. Derece Engelliler için 350 TL 350 x 0,15 : 52,5-TL Gelir Vergisi Kanunu'ndaki ilgili madde: ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR? - Engelli ücretli, - Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli, - Engelli serbest meslek erbabı, - Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı, - Basit usulde vergilendirilen engelliler, Gelir Vergisi Kanunu’na göre engellilik indirimi uygulamasından faydalanabilirler. VERGİ MUAFİYETİNE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR - Müracaat formu - Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı (Dilekçe örneğini yazımızın sonunda bulabilirsiniz) - T.C. Kimlik Numarası - İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği. 

 

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi