Engellilik İndiriminden Faydalanan Hizmet Erbabı Asgari Geçim İndiriminden Nasıl Yararlanır?


Engellilik indiriminden  yararlanan  bir  ücretlinin  aylık  gelir  vergisi  matrahı hesaplanırken  engellilik  indirimi  mahsup  edilecek  ve  engellilik  indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi  tutarından  da  yıllık  asgari  geçim  indirimi  tutarının  1/12’si  mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve mahsup edilemeyen asgari geçim indirimi tutarı sonraki dönemlerde de değerlendirilmeyecektir.

 

Konuya ilişkin bir örneğe aşağıda yer verilmiştir:

Örnek : 2018/Ocak ayında eşi ücretli olarak çalışan ve çocuğu olmayan 1. derece engellilik indiriminden faydalanan bir asgari ücretlinin asgari geçim indirim tutarı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

 

2018 Takvim Yılının Başında Geçerli Olan Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (2.029,50×12=)

 

24.354,00 TL

 

Ücretlinin Asgari Geçim İndirimi Oranı (Bkz. Gelir Vergisi Kanunu 32 nci madde)

 

      %50

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (24.354,00x%50=)

12.177,00 TL

 

 

Asgari Geçim İndirimin Yıllık Tutarı (12.177,00x%15=)

 

   1.826,55 TL

 

Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (1.826,55/12=)

 

      152,21 TL

 

Asgari geçim indiriminin aylık tutarı olan 133,31 TL, aylık olarak hesaplanan gelir vergisi tutarından aşağıdaki şekilde mahsup edilecektir.

 

Ocak/2018 Asgari Brüt Ücret

 

2.029,50 TL

2018 Yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı

 

1.725,07 TL

1. Derece Engellilik İndirimi Tutarı

 

1000,00 TL

Engellilik İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı

 

  725,07 TL

2018 Yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi

 

  106,55 TL

2018 Yılı Ocak Ayı Mahsup Edilebilecek Azami A.G.İ Tutarı

 

  152,21 TL

2018 Yılı Ocak Ayında Yararlanılabilecek A.G.İ Tutarı

 

  106,55 TL

2018 Yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi

 

      0,00 TL

Asgari geçim indirimi uygulamasında, mahsup edilecek tutar, hesaplanan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 106,55 TL’lik kısmı ücretliye ödenecek ve (152,21-106,55 =) 45,66 TL asgari geçim indirimi farkından yararlanamayacaktır. Bu tutar sonraki dönemlere de devredilmeyecektir.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi