Engellilik İndirimi İndırımı Tutarları Ne Kadardır?


Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık engellilik indirimi tutarları 2018 yılı için aşağıdaki gibidir.

 

1. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)                     1000 TL

2. Derece Engelliler İçin Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)                        520 TL

3. Derece Engelliler İçin (Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)                       240 TL

 

 

Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık gelir vergisi matrahından indirilir. Engellilik indirimlerine göre 2018 yılı Ocak ayında asgari ücret tutarı üzerinden ücret alan ücretlilerin yararlanacağı gelir vergisi avantajları şöyledir:

 

2018 YILI AYLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI

 

ENGELLİLİK DERECELERİ

AYLIK
İNDİRİM TUTARLARI

AYLIK
VERGİ AVANTAJI

I. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

 

1000 TL

 

106,55 TL

II. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

 

520 TL

 

79,5 TL

III. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

 

240 TL

 

36 TL

 

*Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır. Aylık ve yıllık vergi avantajı, Gelir Vergisi Kanunu 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin ilk dilimine ait %15 oranı esas alınmıştır. Serbest meslek faaliyetinde bulunan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunan serbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendirilenlerin beyan edilecek yıllık gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak) indirilir.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi