Engeliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananlar Hangi Şartlarda Emekli Olabilirler?


193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 31 inci maddesinde;

  • Çalışma gücünün % 80’inden fazlasını (% 80 dahil) kaybetmiş olanlar birinci derece,
  • Çalışma gücünün % 60’ından fazlasını (% 60 dahil % 80’e kadar) kaybetmiş olanlar ikinci derece,
  • Çalışma gücünün % 40’ından fazlasını (% 40 dahil % 60’a kadar) kaybetmiş olanlar ise üçüncü derece,

Engelli olarak belirlenmiştir.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlara daha kolay şartlarla aylık bağlanmasına ilişkin uygulama, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008/Ekim ayından önce hizmet akdine tabi 4 (a) kapsamında sigortalılığı başlayanları kapsamaktadır.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin sevk işlemleri bulunulan yerdeki vergi daireleri veya defterdarlıklar tarafından yapılmakta, hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilerek engellilik oranları tespit edilmektedir.

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanan sigortalılara 06/08/2003 tarihine kadar engellilik derecelerine bakılmaksızın 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödenmesi şartıyla yaşlılık aylığı bağlanmaktaydı.

06/08/2003 tarihinde yapılan düzenlemeyle, anılan tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlardan;

  • Birinci derece sakatlığı olanlara 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün,
  • İkinci derece sakatlığı olanlara 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000 gün,
  • Üçüncü derece sakatlığı olanlara 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 gün,

malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartı getirilmiştir.

Sakatlığı bulunan sigortalılarımızın yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri amacıyla getirilen yeni şartlar sakatlık dereceleri ve sigortalılık sürelerine göre kademelendirilmiş ve bu tarihten önce sigortalılığı başlayanların kazanılmış hakları korunmuştur.

Buna göre, 06/08/2003 tarihi itibariyle 12 yıldan fazla sigortalılık süresi olan, bir başka deyişle 06/08/1991 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazananlara 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olunması şartıyla yaş koşulu aranmaksızın yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

06/08/2003 tarihi itibariyle 12 yıldan daha az sigortalılık süresi olanların emeklilik koşulları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Vergi İndiriminden Yararlanan Sigortalıların Emeklilik Şartları

Sigortalılık

Başlangıcı

I. Derece Sakat

(% 80 ve üzeri)

II. Derece

Sakat (% 60-% 80)

III. Derece Sakat

(% 40-% 60)

Süre

Gün

Süre

Gün

Süre

Gün

06/08/1991

Öncesi

15 yıl

3600

15 yıl

3600

15 yıl

3600

07/08/1991-06/08/1994

15 yıl

3600

15 yıl 8 ay

3680

16 yıl

3760

07/08/1994-06/08/1997

15 yıl

3600

16 yıl 4 ay

3760

17 yıl

3920

07/08/1997-06/08/2000

15 yıl

3600

17 yıl

3840

18 yıl

4080

07/08/2000-06/08/2003

15 yıl

3600

17 yıl 8 ay

3920

19 yıl

4240

06/08/2003-Ekim/2008

15 yıl

3600

18 yıl

4000

20 yıl

4400

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi