Engelliler Hangi İşlerde Çalıştırılamazlar?


Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılamaz. Engelliler, sağlık kurulu raporunda çalıştırılamayacakları belirtilen işlerde çalıştırılamaz.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi