Lojman Düzenlemesi


Kamu Konutları yasa ve yönetmeliğinde engellilere ait bir düzenleme yoktur. Ancak kurumlar kendi lojman yönergelerinde engellilere ve engelli yakını olan çalışanlarına yönelik düzenleme yaparlar.

TSK Lojman Düzenlemesi: Türk Silahlı Kuvvetleri Konut Yönergesi MSB/319-2 (B)

ğ-) TSK'da Engelli kadrolarında görevli personel ile, Engelli, eşinin, çocuğunun veya bakmakla yükümlü aile fertlerinin ( hakkında vasi kararı olan hak sahibi personelle daimi olarak aynı çatı altında yaşayan anne, baba, kardeş) ilgili yönetmelik esasları dahilindeengelilikleri sağlık kurulu raporu ile belgelendiren personele her birey için + 50 puan verilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Lojman Düzenlemesi: Lojman Yönergesinde 09.11.2012 Tarihinde Yapılan Değişiklik şu şekildedir:Madde 16: (f) Kendisi, eş ve çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinden Engellilik Ölçütü Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre % 50 ve üzeri engel oranı olan her birey için +10 puan verileceği ve feragatlı lojmanlardan yararlanmak istemeleri halinde öncelik tanınacağı hükme bağlanmıştır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi lojman dağıtımında ağır engelli yakını olanlara ilave 50 puan verilmektedir.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi