Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (Ekpss)


Sınav 24 Nisan 2016 da yapılmıştır. Bu sınavın ve bundan sonraki sınavların sonuçları 4 yıl geçerlidir. Birey isterse her 2 yılda bir sınava girer, aldığı en yüksek puan geçerlidir.

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının % 40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler sınav veya kuraya girmeye hak kazanır.

Bir birey mezun olduğu en üst öğrenim seviyesinden sınava girebilir.

Bir sonra ki sınav ve kura dönemi Nisan 2018 dedir. Lise, ön lisans ve lisans mezunları sınava katılabileceklerdir. Başvurular Şubat ayındadır. İlk ve ortaokul mezunları ile özel eğitim uygulama ve iş okulu mezunları kuraya katılacaktır. Kura başvuruları Mayıs ayındadır.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi