Engelli Maaşları


%40 ve üzerinde engelli olanlar herhangi bir sigorta kolunda çalışmıyorlar ise hane gelirinin tamamı kişi başına bölündüğünde kişi başı 483,6 liranın altında olanlar içindir. Bu miktar; asgari ücretin her artışında asgari ücretin üçte biri olarak hesaplanır. Müracaatlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır. Sahip olunan araçlar (ÖTV indirimli olsa da), arsa veya diğer malların raiç/kasko bedellerininden belirlenen miktarlar aylık gelire dahil edilir. Oturulan ev kira ise bu evin emsal kira bedeli gelirden düşülür. Ailenin gideri gelirden çok ise: ne kadar fazla ise bu miktar hanenin geliri olarak yazılır. 2022 Sayılı Kanuna göre engelli maaşları şunlardır:

1) On sekiz yaş üstü engelli maaşı (engel oranı %70 ve üzerinde olanlar için)

2) On sekiz yaş üstü engelli maaşı (engel oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar için)

3) On sekiz yaş altı engelli yakını maaşı (Engelli çocuğun anne veya babasının sigortalı bir işte çalışıyor olması halinde bu maaş bağlanmaz). Bakınız: 2022 sayılı Kanun

Engelli maaşı başvurusunda engelli raporunda Vakıf tarafından “sosyal yardım’’ibaresi yazılı olması istenebilir. Bu nedenle engelli raporu alımlarında raporun arka kısmında kullanım amaçlarına, “sosyal yardım”, “engelli maaşı” ifadelerini yazdırmanızda fayda vardır. Başvuruda aslı gibidir onaylı (rapor aldığınız hastane başhekimliğince ıslak imzalı onaylı) engelli raporunuzu verebilirsiniz. Rapor aslını vermenize gerek yoktur.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi