2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü


2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ
Otizm Spektrum Bozukluğu; belirtileri yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluktur. Her coğrafyada ve her sosyoekonomik düzeyde görülebilmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından 2008 yılında 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” (2 April World Autism Awareness Day) olarak kabul edilmiş olup tüm dünya ile birlikte ülkemizde, 2 Nisan günü başlayan ve Nisan ayı boyunca devam eden farkındalık etkinlikleri ile erken tanı, tedavi ve eğitim hizmetlerine erişimin önemi vurgulanmaktadır.

Farkındalığın ilk adımı Otizmin belirtilerini bilmek ve söz konusu belirtiler gözlendiğinde vakit kaybetmeden çocuk ergen ruh sağlığı uzmanına başvurmaktır. 
Otizm genel olarak dil gelişiminde gecikme ve tekrarlayıcı davranışlarla seyreder. Duygusal-sosyal gelişim problemleri sıklıkla ilk iki yılda görülmeye başlar, tekrarlayıcı davranışlar ise 18 aylıktan sonra ortaya çıkar. 
Otizmin Belirtileri:
• Göz teması kısıtlıdır. 
• Çevresindeki kişilere karşı ilgisizdir, kendi başına kalma eğilimindedir. 
• İsmi ile seslendiğinizde çoğu zaman dönüp bakmaz, duymuyormuş gibi davranır. 
• Genellikle dönen ve ışıklı cisimlere aşırı ilgi gösterir. 
• Oyuncakları amacına uygun oynamaz, onun yerine sıraya dizer, döndürür. Dokunma, ışık ve sese karşı aşırı hassasiyeti olabilir. 
• Değişikliklerden hoşlanmaz, böyle durumlarda aşırı tepki gösterebilir. 
• Bir nesneye karşı takıntılı derecede bağlanabilir. 
• Yaşıtlarının oynadığı oyunlarla ilgilenmez, onların oyunlarına katılmaz. 
• Sallanmak, kendi etrafında dönmek gibi basmakalıp, tekrarlayıcı davranışlar sergiler.

Başta anne babalar olmak üzere, sağlık personellerinin ve öğretmenlerin, beyin gelişiminin en hızlı olduğu erken çocukluk döneminde otizmin farkına varmaları, bireylerin gelişimlerinin desteklenmesi ve toplumsal hayata katılımlarının sağlanması için oldukça önemlidir. Unutulmamalıdır ki Otizm, ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir şekilde yönlendirilirse, tedavisinde o kadar olumlu sonuçlar alınan bir bozukluktur. Erken tanı sonrası en etkili tedavi, erken dönemde başlanan yoğun, kesintisiz ve nitelikli özel eğitimdir.
Çocuğunuzda bu belirtilerden bir ya da bir kaçını gözlemliyorsanız mutlaka vakit kaybetmeden çocuk ergen ruh sağlığı uzmanına başvurunuz.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi