Engelli İndirimi Nedir? Engelli İndiriminden Nasıl Yararlanılır?


Devlet, engelli ve engelli yakınlarına çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Devletin sağladığı imkânlardan birisi de engelli ya da engelli yakını olan vatandaşlara verdiği engelli indirimleri. Binlerce kişiyi ilgilendiren engelli indiriminden faydalanabilmek için bazı şartları sağlamanız gerekiyor. Engelli indirimi nedir? Kimler engelli indiriminden yararlanabilir? Tüm merak edilenler haberimizde…

Engelli vatandaşlar yasaların sağladığı pek çok haktan faydalanabilmektedir. Engelli ya da engelli yakını olan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi de engelli indirimleri. Belirli şartları sağlayarak birçok imkândan yararlanabilirsiniz. Engelli indirimden nasıl faydalanılır? Engellilik indirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. 

ENGELLİLİK İNDİRİMİ NEDİR?

Engellilik indirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Engellilik bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli olarak belirlenmektedir.

ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANIR?

 • Engellilik indiriminden;
 • Engelli ücretli (hizmet erbabı),
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli (hizmet erbabı),
 • Engelli serbest meslek erbabı,
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
 • Basit usulde vergilendirilen engelliler yararlanır.

ENGELLİLİK İNDİRİMİ UYGULAMASININ SAĞLAYACAĞI YARAR NEDİR?

Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen 2018 yılına ilişkin aylık engellilik indirimi tutarları,

 • Birinci derece engelliler için 1.000 lira,
 • İkinci derece engelliler için 530 lira,
 • Üçüncü derece engelliler için 240 liradır.

Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık tevkifat matrahından düşülür.

Serbest meslek erbabı olan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak) indirilir.

Dolayısıyla, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere göre asgari % 15, serbest meslek erbabında ve basit usulde vergilendirilenlerde ise yıllık kazançlarında asgari % 15 katkı sağlayacaktır.

ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Mal Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracağı belgeler şunlardır:

1. Engelli ücretli;

 • Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge.
 • T.C. kimlik numarası.
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

2. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli;

 • Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge.
 • Kendisinin ve engelli kişinin T.C. kimlik numarası.
 • Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge.
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

3. Engelli serbest meslek erbabı;

 • Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

4. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı;

 • Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.
 • Engelli kişinin T.C. kimlik numarası.
 • Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği).
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

 5. Basit usulde vergilendirilen engelliler;

 • Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.
 • İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği, ilgili hastane yetkililerince "ASLI GİBİDİR" şerhi ile onaylanmış örneği.

Yorumlar


Yorum bulunamadı.

© Kocaeli Valiliği Engelli Bilgilendirme Sitesi